Babi Del

Babi Del – From bump to birth

The series shows all the excitement and drama of childbirth by following families as they prepare to welcome a new baby into the world.

Cyfres sy’n dangos holl gyffro a drama geni babanod gan ddilyn teuluoedd wrth iddynt baratoi at groesawu babi newydd i’r byd. Cawn ddilyn y teuluoedd yn ystod wythnosau olaf y beichiogi a chlywed gwaedd gyntaf y babanod yn cyfarch mam a dad.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Babi Del
read more

Make Me Welsh

Make Me Welsh – BBC Wales

A look at how one county in Wales is ensuring that all its children speak Welsh, following eight children attempting to learn Welsh in 12 weeks before attending school in Gwynedd.

Cawn weld sut mae un sir yng Nghymru yn sicrhau bod eu plant i gyd yn siarad Cymraeg. Dilynir wyth o blant sy’n ceisio dysgu Cymraeg mewn 12 wythnos cyn mynychu ysgol yng Ngwynedd.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Make Me Welsh
read more

Cinio Caru

Cinio Caru – S4C

Dating show set in a posh restaurant. The chooser has a three-course meal and meets a potential date over each course. At the end they pick their favourite and the two of them are driven off in a white Cadillac.

Sioe garu wedi’i gosod mewn gwesty moethus. Mae’r dewiswr yn cael mwynhau pryd bwyd tri chwrs ac yn cyfarfod partneriaid posibl yn ystod y pryd cyn dewis ffefryn. Yna, mae’r partneriaid lwcus yn cael ffoi gyda’i gilydd mewn Cadillac gwyn cyn mynd ar ddet.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Cinio Caru
read more

Flint Des Res

Flint Des Res – BBC Wales

Series going behind the scenes with the team at Flint Council’s housing department.

Cyfres yn mynd y tu ôl i’r llenni gyda’r tîm yn adran dai Cyngor y Fflint.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Flint Des Res
read more

The Great House Giveaway

The Great House Giveaway – Channel 4

Presented by Simon O’Brien, this series pairs up two strangers who are bought a house at auction, and then given a refurb budget and six months flip a house together. Any profit they make, they keep.

Apply to take part in this show.

Wedi’i chyflwyno gan Simon O’Brien, mae’r gyfres hon yn paru dau ddieithryn sy’n cael prynu tŷ mewn ocsiwn, ac yna’n cael cyllideb adnewyddu a chwe mis i werthu’r tŷ gyda’i gilydd. Maen nhw’n cael cadw ynrhyw elw.

Other Productions

Babi Dell Still Image
The Great House Giveaway
read more

Hidden Houses of Wales

Hidden Houses of Wales BBC Wales

Two series where Laurence Llewelyn-Bowen visits some of the finest houses in Wales, stepping back in time to uncover their hidden stories.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Hidden Houses of Wales
read more

Hotel Stephanie

Hotel Stephanie – BBC Wales

Documentary series following businesswoman Stephanie Booth as she takes over The Wynnstay, a loss-making hotel in Wrexham.

In the middle of a recession, Stephanie plans to transform it into a luxury hotel.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Hotel Stephanie
read more

The Horse Hoarder

The Horse Hoarder – Channel 4

Pensioner, Clwyd Davies has accumulated 52 untamed horses, which he keeps at his home in the Wrexham suburbs. Squatting in a derelict farmhouse without heating, electricity, or warm water, he dedicates every waking moment to caring for his horses.

Other Productions

Babi Dell Still Image
The Horse Hoarder
read more

Ty Am Ddim

Ty Am Ddim – S4C

Wedi’i chyflwyno gan Carys Davies, mae’r gyfres hon yn paru dau ddieithryn sy’n cael prynu tŷ mewn ocsiwn, ac yna’n cael cyllideb adnewyddu a chwe mis i werthu’r tŷ gyda’i gilydd. Maen nhw’n cael cadw ynrhyw elw.

A Welsh Language version of The Great House Giveaway, this series is presented by Carys Davies and pairs up two strangers who are bought a house at auction, and then given a refurb budget and six months flip a house together. Any profit they make, they keep.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Ty Am Ddim
read more

Antur Natur Cyw

Antur Natur Cyw – S4C

Series for pre-school children teaching them about animals and the natural world.

Cyfres i blant meithrin sy’n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Antur Natur Cyw
read more