Babi Del – From bump to birth

The series shows all the excitement and drama of childbirth by following families as they prepare to welcome a new baby into the world.

Cyfres sy’n dangos holl gyffro a drama geni babanod gan ddilyn teuluoedd wrth iddynt baratoi at groesawu babi newydd i’r byd. Cawn ddilyn y teuluoedd yn ystod wythnosau olaf y beichiogi a chlywed gwaedd gyntaf y babanod yn cyfarch mam a dad.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Babi Del