Make Me Welsh – BBC Wales

A look at how one county in Wales is ensuring that all its children speak Welsh, following eight children attempting to learn Welsh in 12 weeks before attending school in Gwynedd.

Cawn weld sut mae un sir yng Nghymru yn sicrhau bod eu plant i gyd yn siarad Cymraeg. Dilynir wyth o blant sy’n ceisio dysgu Cymraeg mewn 12 wythnos cyn mynychu ysgol yng Ngwynedd.

Other Productions

Babi Dell Still Image
Make Me Welsh